Resposta integral a les necessitats de facility management & services de les organitzacions.

FAMA AFM és la solució integral de facility management, tipus software CAFM (Computer Aided Facility Management) i IWMS (Integrated Workplace Management System), que ofereix una resposta integral i efectiva a les organitzacions i permet portar a terme un control exhaustiu i una gestió centralitzada dels diferents aspectes que contribueixen al bon funcionament de les infraestructures de les organitzacions i dels serveis associats: manteniment, serveis generals, gestió del patrimoni i actius immobiliaris de les companyies, espais i gestió de tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat de les organitzacions (qualitat, RSC, petjada de carboni, residus, gestió ambiental i energètica…).

Es tracta d’una solució consolidada que compta amb la confiança d’un gran nombre d’usuaris pertanyents a importants organitzacions d’àmbit privat i públic.

En què et pot ajudar FAMA AFM?

Integrable amb:


APPs FAMA AFM

Gestió de sales de reunions i conferències

Una solució a l’abast de qualsevol tipus d’usuari que optimitza la gestió de les reunions o els esdeveniments, simplifica els processos relatius a la reserva d’una sala i contribueix a un més bon aprofitament dels espais de l’organització.

Gestió de llocs de treball

Optimitza al màxim els espais de treball de l’organització

Aconsegueix un entorn de treball flexible dins l’organització, alhora que millores l’experiència dels empleats i contribueixes a un més bon aprofitament dels espais de treball, a més de garantir la seguretat dels usuaris (adaptació a l’evolució de la pandèmia).

Gestió de places d’aparcament

Facilita l’aparcament als empleats i els visitants de l’organització

Optimitza les places d’aparcament de l’organització i ofereix un valor afegit de tranquil·litat als empleats, els clients, els col·laboradors o qualsevol visitant de l’organització mitjançant aquesta app, amb la qual poden reservar una plaça d’aparcament a l’edifici per endavant.

Sol·licituds de serveis generals

Centralitza les sol·licituds relacionades amb els SG de l’organització

Una solució fàcil i intuïtiva per centralitzar la sol·licitud de material o qualsevol servei general per part dels empleats o altres usuaris dels espais de l’organització.

Ordres de treball

Gestió d’ordres de treball de serveis i manteniment

Amb FAMA OT +, el tècnic de camp pot accedir, d’una manera fàcil i intuïtiva a través de l’smartphone, a totes les ordres de treball (OT) relacionades amb el manteniment de les instal·lacions que té assignades, amb la possibilitat d’enviar missatges instantanis al gestor, informar de les hores invertides, dels materials emprats, etc. S’agilitzen els processos de resolució de les incidències de manteniment i s’augmenta la productivitat i el control dels tècnics.


Avantatges principals

  • Solució modular que permet una implantació progressiva d’acord amb les necessitats de l’organització.
  • Entorn amigable i intuïtiu pensat per a tot tipus d’usuaris.
  • Solució 100 % web.
  • Múltiples funcionalitats app.
  • Total integració gràfica i alfanumèrica, que facilita la gestió de qualsevol aspecte de l’immoble a través de la seva localització sobre el plànol i mitjançant una visió de 360º dels diferents actius.
  • Solució preparametritzada inicialment.
  • Accés a informació en temps real sobre qualsevol activitat o incidència sobre l’immoble.
  • Valoracions i presa de decisions a partir d’informes de business intelligence detallats sobre criteris predefinits.
  • Compliment dels principals estàndards de seguretat i normatives del sector.
  • 100 % ROI positiu des del primer any.


Automatització i gestió centralitzada i integrada dels diferents aspectes relatius a l’àmbit de la sostenibilitat.

FAMA SOStenible


Gestió de manera centralitzada i integrada de la coordinació d’activitats empresarials (CAE) i altres aspectes de la prevenció de riscos laborals (PRL).

FAMA PRL-CAE


Solucions orientades a les administracions públiques locals per a la gestió completa dels actius públics.

FAMA SMARTcity