Gestió integral del facility management i els serveis generals


Origen


La integració en Cuatroochenta

El març de 2021 Fama Systems s’integra en la tecnològica Cuatroochenta, una empresa referent en el disseny, el desenvolupament i la implantació de solucions cloud i de ciberseguretat orientades a millorar el rendiment i els resultats de les organitzacions.

Fruit de l’operació, Fama Systems passa a ser la unitat de producte FAMA dins del grup Cuatroochenta.

Gràcies a la integració de nous recursos, capacitats i talent, FAMA evoluciona amb l’objectiu d’oferir solucions tecnològiques molt més potents i globals, reforçar la competitivitat, l’R+D i la transparència i incrementar la proposta de valor.

La presència internacional creixent de Cuatroochenta aporta més disposició i millors recursos per continuar posicionant les solucions FAMA fora d’Espanya.


Transparència

Cuatroochenta cotitza a través de Borses i Mercats Espanyols amb el codi 480S en el mercat BME Growth, la modalitat per a empreses en expansió.

La condició d’empresa cotitzada aporta uns nivells més grans de transparència, governança i confiança gràcies als estàndards i el reglament aplicats a les companyies d’aquest mercat.