FAMA és la plataforma tecnològica de Cuatroochenta per a la gestió integral d’actius i infraestructures, orientada a l’optimització de les empreses i administracions públiques.

Es tracta de la primera solució espanyola de software CAFM (Computer Aided Facility Management) i IWMS (Integrated Workplace Management System), al servei del facility management i els facility services (total facility) i referent en el sector a Espanya, amb més de 25 anys desenvolupant i implantant per a diferents sectors.

Saber més


Resposta integral a les necessitats de facility management & services de les organitzacions.

Vull saber més › 


Automatització i gestió centralitzada i integrada dels diferents aspectes relatius a l’àmbit de la sostenibilitat.

Vull saber més › 


Gestió de manera centralitzada i integrada de la coordinació d’activitats empresarials (CAE) i altres aspectes de la prevenció de riscos laborals (PRL).

Vull saber més ›


Solucions orientades a les administracions públiques locals per a la gestió completa dels actius públics.

Vull saber més ›