FAMA SOStenible proporcionarà un important valor afegit a l’organització, en automatitzar i gestionar de manera centralitzada i integrada tots els aspectes relatius a l’àmbit de la sostenibilitat i l’economia circular.

La solució FAMA SOStenible representa molt més que una simple eina tecnològica de sostenibilitat per a les organitzacions, a través de la seva doble via d’actuació:

Assessorament: des de Fama Systems ajudem les organitzacions a trobar la millor fórmula per informatitzar-ne els processos i optimitzar-ne la gestió en relació amb les diferents necessitats i objectius en matèria de sostenibilitat.

Plataforma tecnològica: FAMA SOStenible està dissenyada com a plataforma tecnològica, en modalitat cloud/SaaS (software as a service), orientada a donar una resposta integral a les diferents necessitats de sostenibilitat de les organitzacions en automatitzar i gestionar de manera centralitzada i integrada tots els aspectes relatius a l’àmbit de la sostenibilitat.

En què et pot ajudar FAMA SOStenible?


APP FAMA SOStenible

Ordres de trasllat de residus

Gestió d’ordres de trasllat de residus

Aquesta app està dissenyada especialment per a aquelles organitzacions que volen portar a terme processos d’economia circular en la gestió dels residus, com a sistema d’aprofitament de recursos en què preval la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements. A través de l’app es faciliten i s’agilitzen els processos complets de retirada de residus per part dels gestors autoritzats, fins a arribar a la destinació.


Avantatges principals

 • Oferim molt més que una eina informàtica: acompanyament en tot el procés i segons les necessitats de l’organització.
 • Solució pròpia i, per tant, relació directa amb el fabricant del sistema.
 • Sistema en modalitat SaaS reversible a propietari si el client vol.
 • La solució es lliura parametritzada i amb manuals d’usuari i possibilita la parametrització d’accés a la informació segons el perfil d’usuari.
 • Abast funcional més gran des d’un únic entorn tecnològic.
 • Entorn amigable i intuïtiu per a un maneig fàcil per qualsevol tipus d’usuari.
 • Solució 100 % modular per a una fàcil adaptació a les necessitats de l’organització.
 • Integració amb altres sistemes corporatius de l’organització (sistemes comptables, RH, SAP, LDAP, aplicacions d’informació legal, etc.).
 • Integració amb els mòduls de gestió del manteniment de FAMA – sinergies importants amb els aspectes de sostenibilitat.
 • Sistema multiidioma i multidivisa.
 • Fàcil obtenció d’informes útils per al control i la presa de decisions diàries.
 • Dotada d’un complet gestor documental.
 • Solució 100 % web.
 • Inclou eines per a l’administració i l’auditoria de l’ús del sistema.
 • Més agilitat i optimització de totes les gestions i els processos relatius a la sostenibilitat.
 • La solució facilita la implementació d’una estratègia de reducció i/o compensació d’emissions.


Resposta integral a les necessitats de facility management & services de les organitzacions.

FAMA AFM


Gestió de manera centralitzada i integrada de la coordinació d’activitats empresarials (CAE) i altres aspectes de la prevenció de riscos laborals (PRL).

FAMA PRL-CAE


Solucions orientades a les administracions públiques locals per a la gestió completa dels actius públics.

FAMA SMARTcity