FAMA PRL (prevenció de riscos laborals) està composta de la solució FAMA CAE, que possibilita l’automatització i la gestió de manera centralitzada i integrada de tots els aspectes relatius a l’àmbit de la coordinació d’activitats empresarials de les organitzacions.

En què et pot ajudar FAMA PRL-CAE?


APP FAMA CAE

CAE (coordinació d’activitats empresarials)

Validació i gestió d’accessos del personal extern

Dins de la solució tecnològica que possibilita l’automatització i la gestió de manera centralitzada i integrada de tots els aspectes relatius a l’àmbit de la coordinació d’activitats empresarials, l’app FAMA CAE garanteix un control d’accessos, en temps real, del personal extern d’acord amb la validació de la documentació proporcionada per les empreses contractistes i subcontractistes.


Resposta integral a les necessitats de facility management & services de les organitzacions.

FAMA AFM


Automatització i gestió centralitzada i integrada dels diferents aspectes relatius a l’àmbit de la sostenibilitat.

FAMA SOStenible


Solucions orientades a les administracions públiques locals per a la gestió completa dels actius públics.

FAMA SMARTcity