< Tornar al llistat

Tecnologia per a la gestió integral del manteniment a instal·lacions universitàries

La Universitat de Jaén és una Universitat Pública espanyola que inicia la seva marxa com a institució autònoma l'any 1993. Des de llavors, realitza una aposta decidida per la innovació i la qualitat, tant en la implantació de les seves titulacions, com en l'avanç de les seves infraestructures, que es tradueix en l'augment de l'activitat docent i investigadora. Actualment, disposa de 2 seus principals, el Campus de les Lagunillas i el Campus Científic Tecnològic de Linares i compta amb uns 1500 efectius de personal, 30 edificis i més de 7000 elements d'inventari.

SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLERT EN PDF

Objectiu

Incorporar un sistema que permeti a la Universitat de Jaén dur a terme la gestió completa del manteniment des d'un únic entorn tecnològic, amb l'objectiu d'optimitzar recursos i processos, disposar d'una adequada traçabilitat de les incidències i millorar l'eficiència en la gestió de les instal·lacions.
 
SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLERT EN PDF

Repte i solució

Dotar al Servei d'Obres, Manteniment i Vigilància d'Instal·lacions de la Universitat de Jaén d'un sistema d'informació i gestió del manteniment amb capacitat per a gestionar de manera integral tots els elements vinculats al manteniment de les seves instal·lacions i proporcionar una visió global de tot el procés associat a aquest, l'abast del qual ha estat: el Campus de les Lagunillas a Jaén, on se situen 21 immobles; el Campus Científic Tecnològic de Linares, que compta amb 5 edificis; l'edifici de Magisteri, en el centre de la ciutat de Jaén; i el Parc Científic Tecnològic de Geolit.

Tot això, en temps rècord, a través de la solució integral de Facility Management, FAMA AFM, en la seva versió 12.

Atès que el producte té l'avantatge de ser modular, es van triar diferents mòduls de tres àmbits funcionals de la solució: l'àmbit d'Immobles i Obres, el de Gestió d'Espais i el de Gestió de Manteniment i Serveis Generals (...)


SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLERT EN PDF

Resultats i testimoni

El nou sistema d'informació està facilitant a la Universitat de Jaén:

  • L'oportunitat de treballar amb un repositori actualitzat i centralitzat de les seves infraestructures, que conté fins a 103 catàlegs d'inventari classificat corresponent als espais i diferents elements que componen les instal·lacions.
  • L'optimització de la gestió del manteniment correctiu, en disposar d'una llista parametrizable de catàlegs de serveis que poden ser sol·licitats, així com del registre dels contractes de manteniment dels elements a gestionar.
  • A més, el canal de sol·licituds permet que les sol·licituds d'incidències es llancin automàticament cap als proveïdors, per la qual cosa milloren els temps de comunicació i resposta i el procés d'esmena és molt més eficient.
  • La gestió del manteniment preventiu i normatiu també s'optimitza en disposar en el sistema d'una definició prèvia de les gammes i plans de manteniment que apliquen a les diferents instal·lacions, així com gràcies al llançament automàtic de les ordres de treball als proveïdors, segons la periodicitat pre-establerta.
  • D'altra banda, es guanya molta agilitat en la resolució d'incidències de manteniment en disposar de l'APP OT+ per a la gestió de les ordres de treball mitjançant el mòbil.
  • S'aconsegueix visualitzar, en un únic flux, la informació econòmica i administrativa de projectes i contractacions, a través de la utilització del sistema d'informació per al control pressupostari i llançament de Business Process Management (BPM) en el servei d'obres.
  • Mitjançant la possibilitat d'analitzar la informació registrada en el sistema de manera gràfica i amb informes dinàmics, s'aconsegueix treballar amb una visió global i a temps real de tot el relacionat amb la Gestió de Manteniment de la Universitat, factor que fomenta l'estalvi de temps a l'hora d'elaborar informes i facilita la presa de decisions en matèria de costos o d'assignació de recursos.
  • (...) SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLERT EN PDF

TESTIMONI DEL CLIENT

SR. ANTONIO ACEITUNO AZAUSTRE
(Cap del Servei de Manteniment i Vigilància d'Instal·lacions. Universitat de Jaén)

Gràcies a la solució integral de Facility Management, FAMA AFM, hem aconseguit integrar en una única plataforma la gestió del manteniment, la gestió d'obres i projectes i el seguiment dels contractes, aconseguint, d'aquesta forma, optimitzar recursos i processos i, per tant, millorar els serveis que prestem.

Tot això a través d'una interfície d'usuari fàcil i intuïtiva, la qual cosa ens permet oferir un canal de sol·licituds de servei agradable per a la comunitat universitària.

A destacar l'acompanyament del personal de FAMA en cadascuna de les fases del procés d'implantació del sistema, la qual cosa ens ha permès portar a bon port aquest projecte en el termini programat.