Compromís amb el Medi Ambient:

Fama Systems lleva años demostrando su compromiso medioambiental y social en la lucha contra el cambio climático y hacia un modelo económico y energético sostenible y, como muestra de sus iniciativas en este sentido cabe remarcar.

  • L'obtenció en 2012 i manteniment anual del segell d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI).
  • Recentment, s'ha convertit en la primera empresa del sector de les tecnologies de la informació i comunicació que ha obtingut el segell que acredita la seva incorporació en el Registre Nacional de Petjada de Carboni, Compensació i Projectes d'absorció, regulat pel decret 163/2014.
  • Addicionalment, des de la Direcció general de Fama Systems, en col·laboració amb els seus empleats, s'ha elaborat un Pla de Millora, en el qual s'han especificat les accions que es van a dur a terme per reduir les emissions amb un horitzó temporal a mitjà termini, fins a 2017, i que el seu objectiu és el d'arribar a una reducció d'un 31% CO2eq.
  • Però a més de la seva pròpia experiència voluntària, Fama Systems ha anat més enllà desenvolupant una solució tecnològica, FAMA Sostenible, per ajudar i proporcionar un important valor afegit a altres organitzacions, en facilitar-los l'automatització i gestió centralitzada i integrada de tots els aspectes relatius a l'àmbit de la sostenibilitat i, de manera molt especial, el càlcul de la petjada de carboni.

Compromís amb iniciatives de caràcter social:

Panda Raid 2016:

Fama Systems col·labora amb la “Escudería Mar de Tierra” (un dels equips participants), a través d'aportació econòmica i de material, per a la consecució de l'objectiu solidari plantejat en la 8ª edició del Panda Raid: aconseguir escolaritzar el major nombre de nens possibles, entenent que l'educació és vital per a la socialització dels joves i el creixement econòmic. Per a això, els participants, després de cobrir un itinerari de 4000 quilòmetres de la geografia del Marroc sobre un Seat Panda, donen un mínim de 20 quilos de material escolar per equip en una acció totalment transparent: ells són els encarregats d'aconseguir el material, transportar-ho en les seves Colles i donar-ho sobre la tercera etapa del raid en una escola situada en el sud del Marroc.

Trailwalker d'INTERMÓN OXFAM:

Fama Systems col·labora amb l'equip CIRSA Solidaris, format per l'àrea de Facility Management de CIRSA, que va participar activament en aquesta iniciativa d'Intermón per a la construcció de pous d'aigua en els districtes etíops més afectats per les sequeres recurrents. CIRSA Solidaris va ser el grup que major recaptació va aconseguir, concretament la quantitat necessària per construir 4 pous.

Marató contra la Pobresa:

Fama Systems ha participat en les iniciatives solidàries que es van dur a terme a Catalunya amb motiu de la Marató contra la Pobresa 2012 i que van aconseguir recaptar al voltant de 4,5 milions d'euros procedents de donatius repartits entre 75 entitats del tercer sector social, permetent-los dur a terme un total de 40 projectes centrats en l'assistència, l'habitatge, la inserció sociolaboral i la infància.

Compromís amb la qualitat i la innovació:

La preocupació i el compromís amb la qualitat és responsabilitat de tots els empleats de Fama Systems, per la qual cosa es fomenta una cultura empresarial comuna que permeti l'adaptació constant a les noves exigències del negoci. En un mercat tan dinàmic i exigent com el nostre és imprescindible estar en constant procés d'innovació i d'inversió en R+D per poder oferir als nostres clients les eines tecnològiques més avançades que s'adeqüin millor a cada tipus d'organització, necessitat i moment.

Compromís amb l'adequada gestió de la informació i la confidencialitat (compliment de la LOPD):

Fama Systems es compromet a dur a terme una adequada gestió de la informació i la confidencialitat amb la finalitat de garantir a clients, proveïdors, empleats o qualsevol altra tercera persona relacionada amb l'organització, el tractament confidencial de la informació que es rep dels mateixos, tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i altra normativa d'aplicació.

Compromís amb el treball en equip i la gestió del coneixement:

Fama Systems fomenta el treball en equip i l'intercanvi de coneixement i experiència entre tots els seus professionals amb l'objecte de contribuir a incrementar el capital de coneixement de la companyia i reforçar els avantatges competitius en un entorn global, complex i canviant.

Compromís amb els principis de no discriminació i igualtat d'oportunitats

Fama Systems es compromet a mantenir i protegir, amb totes les mesures al seu abast, un entorn laboral on es respecti la dignitat i els drets fonamentals de caràcter laboral. En particular, promou la igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l'accés a l'ocupació, a la formació, a la promoció i a les condicions de treball. Fama Systems selecciona als seus empleats segons les seves necessitats de cobrir determinats llocs, atenent als mèrits personals i professionals del candidat.

D'altra banda, es rebutja de manera contundent qualsevol tipus de violència, abús d'autoritat, assetjament (ja sigui físic o psicològic) o qualsevol altre tipus de conductes que generin un entorn intimidatorio o ofensiu en el treball i els considera inacceptables i intolerables, sense atendre a qui sigui la víctima o el acosador.

Compromís amb les mesures per a un entorn laboral segur

Fama Systems estableix i promou una política de seguretat i salut en el treball, adoptant les mesures al seu abast entre les establertes en la normativa aplicable de Prevenció de Riscos Laborals.