< Tornar al llistat

Corporación de Radio Television Española (CRTVE) és l'empresa pública espanyola de mitjans de comunicació d'àmbit estatal. Disposa en l'actualitat de 279 seus que suposen un total de, aproximadament, 300.000 m2 distribuïts en 592 edificis per tot el territori nacional. Algunes dades rellevants a nivell de “facilities”: compta amb 6500 treballadors, 1500 contractes i aproximadament 45.000 elements d'inventari

SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLERT EN PDF

Objectiu

Dur a terme el procés de transformació de la Direcció de Patrimoni i Serveis Generals des d'una orientació tradicional de manteniment i resolució de les condicions operatives dels immobles (perspectiva tècnic-arquitectònica) a una orientació de serveis a seus i processos productius basada en la visió estratègica dels actius immobiliaris, la necessitat de gestió d'actius i recursos interns i la incorporació d'una eina de gestió integral de Facility Management (...)

SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLERT EN PDF

Repte i solució

Disposar d'una eina escalable i flexible, accessible via pàgina web i APP que s'adapti a la situació de canvi cultural de la Corporació RTVE i respongui adequadament a les seves necessitats i particularitats, assegurant, entre altres coses, la integració amb sistemes corporatius: SAP, Portal

S'incorpora l'eina de gestió integral de Facility Management, FAMA AFM, en la modalitat cloud computing de tipus SaaS (Software as a Service) que allibera a l'organització de les responsabilitats d'instal·lació i manteniment del software i assegura el compliment de LOPD i seguretat de les dades (...)

SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLERT EN PDF

Resultats i testimoni

S'aconsegueixen importants beneficis, tals com:
-Integració amb sistemes corporatius: SAP, Intranet Corporativa i RH per a treballar amb el mateix catàleg.
-Coneixement de la distribució dels costos associats a cada immoble, bé de la seva pròpia gestió o de la seva construcció i manteniment.
-Geolocalització dels centres d'RTVE.
-Oficina sense papers i sense telèfon. Informació jeràrquica de cada petició de forma ràpida.
-Optimització de la gestió d'espais
-Optimització del seguiment dels actius des del punt de vista correctiu i preventiu.
-Possibilitat de seguiment més exhaustiu i puntual d'incidències a través de les diferents alertes definides.
-Ús d'APP per a la gestió en temps real de les ordres de treball de manteniment i serveis.
-Mesurament de l'acord de nivell de servei (ANS) a través dels KPIs i vinculació amb un model de pagament “fix” + variable en el contracte de manteniment integral, en funció de la realització dels treballs amb conformitat i en el temps establert.
(...)
SOL·LICITA CAS PRÀCTIC COMPLET EN PDF

TESTIMONIATGE DEL CLIENT

SR. JOSÉ LUIS MUÑIZ VIEJO
(Director de l'Àrea de Serveis a Seus i Processos Productius d'RTVE)

Dins del nostre projecte de gestió integral d'immobles i serveis associats, amb reptes de tal magnitud com les persones i el canvi cultural que implica, així com el gran volum d'immobles a gestionar, trobar l'eina de gestió adequada ha estat un factor clau per a materialitzar tot el nostre procés de canvi i futura evolució.

A FAMA hem trobat l'aliat tecnològic amb el qual viatjar per les corbes d'un projecte de tal magnitud, així com l'eina de gestió i informació que ofereixi una resposta a totes les nostres necessitats i canvi cultural. Sens dubte, la solució FAMA és l'eina que ha aconseguit canalitzar tots els nostres problemes, totes les nostres peculiaritats i tota la nostra personalitat.