FAMA WELLfacilities

Solucions per a espais de treball segurs i eficients

Presentació

Els teus empleats són l'actiu més valuós per al futur de la teva organització. Quan les persones se senten cuidades i segures en el seu entorn de treball donen el millor de si mateixes.

Des de Fama Systems t'oferim solucions tecnològiques per a la gestió dels teus espais de treball en aquests moments en els quals els aspectes de seguretat i salut són especialment crítics i, alhora, cal mantenir la productivitat.

DAVANT LA NOVA REALITAT, LES ORGANITZACIONS NECESSITEN, MÉS QUE MAI, RECOLZAR-SE EN SOLUCIONS I EINES QUE CONTRIBUEIXIN A ACONSEGUIR UNES INSTAL·LACIONS I ESPAIS DE TREBALL MÉS SEGURS I EFICIENTS.

Ja coneixes les solucions FAMA que et poden ajudar a fer que els espais de treball de la teva organització siguin més segurs i eficients davant la nova realitat produïda pel COVID-19? -> VEURE VIDEO

Principals funcionalitats

FAMA WELLfacilities ofereix un conjunt de solucions APP per a smartphone, àgils i senzilles, aplicades a necessitats diverses relacionades amb el binomi PERSONES-ESPAIS/INSTAL·LACIONS, amb possibilitat d'integració amb la solució FAMA AFM per a disposar d'una solució completa de Facility Management:

Teletreball

La APP FAMA TELEtrabajo está dirigida, por un lado, a las organizaciones que tengan personal en teletrabajo con carácter regular, es decir, cuando el trabajador preste un mínimo del 30% de la jornada en teletrabajo en un periodo de referencia de 3 meses y, por lo tanto, le sea de aplicación obligatoria la nueva regulación del trabajo a distancia aprobada por el Real Decreto Ley 28/2020 con entrada en vigor el 13 de Octubre de 2020, así como a aquellas organizaciones que no tienen la obligación de cumplir la nueva norma, debido a que los empleados en teletrabajo lo hacen de manera puntual o sin superar el mínimo establecido por la Ley, pero a las que, de manera voluntaria, les pueda interesar asegurarse de que el trabajador cuenta con unas adecuadas condiciones de trabajo a distancia.

FAMA TELEtrabajo es una solución de fácil uso por cualquier tipo de usuario que tiene como finalidad optimizar las evaluaciones de riesgos de los puestos de teletrabajo del personal de tu organización, ya sean obligatorias por Ley o voluntarias, así como la planificación de la actividad preventiva surgida a raíz de los riesgos detectados:
 • Reduce los tiempos y costes en el proceso de evaluación de riesgos de los puestos de teletrabajo, al reducir o, incluso, evitar los costes de desplazamiento de los técnicos de PRL que pueden revisar la adecuación de los puestos de teletrabajo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
 • Al poder cumplimentar el cuestionario de evaluación los propios empleados en teletrabajo, evita problemas de horarios y de "invasión" a la privacidad, ya que, de entrada, no es necesario el acceso a las viviendas de los mismos.
 • Simplifica los procesos de adecuación de puestos al máximo, ya que los datos obtenidos mediante la aplicación permiten disponer de información real para tomar las decisiones más acertadas al realizar la Planificación de la Actividad Preventiva.
 • Reduce las bajas de trabajadores debido a malas posturas o inadecaudas condiciones del teletrabajo, debido al mayor control de estos puestos y adecuación de los mismos a la normativa de PRL.
 • Ofrece tranquilidad y la posibilidad de asegurarse de que los trabajadores de tu organización cuentan con un puesto de teletrabajo adecuado.
 • Centralizar, en una única aplicación, las evaluaciones de riesgos de todos los puestos de teletrabajo de tu organización.

ACCEDER A ARTÍCULO COMPLETO SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO -

Gestió de Neteja

L'APP FAMA Gestió de Neteja permet a l'operari gestionar els seus treballs de neteja i desinfecció dels espais i instal·lacions, ja siguin programats o degut a una incidència, i realitzar el control i seguiment d'execució d'aquests. Addicionalment, permet vincular espais a etiquetes NFC.

 • Pot instal·lar-se tant en dispositius mòbils Android com a iPhone.
 • “Treballs per a avui” permet consultar i iniciar, mitjançant l'acostament del dispositiu mòbil a una etiqueta NFC, els treballs programats per a l'operari en el dia en curs.
 • “Incidències a demanda” permet consultar i iniciar, mitjançant l'acostament del dispositiu mòbil a un etiqueta NFC, els treballs a demanda assignats a l'operari (el número dins d'un cercle indica els treballs assignats) i crear incidències.
 • “Control i seguiment” mostra informació que relaciona el treball assignat amb el treball realitzat.
 • Addicionalment, permet “Vincular espais a etiquetes NFC” mitjançant l'especificació del centre, planta i espai específic.
 • Per a cada TREBALL PROGRAMAT es pot situar l'espai en un pla (no interactiu), conèixer els indicadors de torn (matí, tarda i nit) i estat (finalitzada, caducada i pendent), protocol d'actuació i els materials a emprar, si l'espai és de tipus especial (aïllament, etc.)
 • Per a cada TREBALL A DEMANDA assignat es pot situar l'espai en un plànol, conèixer l'indicador d'urgència (urgent i normal) i el seu estat. Addicionalment, es poden crear noves incidències sota un catàleg de tipus i amb la possibilitat de situar l'espai a netejar mitjançant etiqueta NFC o manualment.
 • Mostra indicadors de servei que permeten a l'operari comprovar l'estat del seu treball.

Gestió de Sales de Reunions

Una solució a l'abast de qualsevol tipus d'usuari que optimitzarà la gestió de les reunions o esdeveniments, simplificarà els processos relatius a la reserva d'una sala i contribuirà a un millor aprofitament dels espais de la teva organització.

 • Redueix els temps i costos en el procés d'organització d'una reunió o esdeveniment per part de qualsevol tipus d'usuari.
 • Simplifica els processos relatius a la reserva d'una sala i controla al màxim l'ús real dels teus espais de treball en disposar d'informació sobre l'ocupació per a prendre les decisions més encertades sobre aquest tema
 • Facilita l'optimització dels espais a través d'un millor aprofitament d'aquests.
 • Ofereix tranquil·litat i evita conflictes interns en poder accedir en tot moment a informació actualitzada sobre l'estat de les sales en general i de la teva reserva en particular.
 • En el cas d'un ús intern per part d'empleats de l'organització, millora la productivitat dels mateixos en el seu dia a dia.
 • En el cas d'un ús per part d'usuaris externs o clients, agilita i facilita la gestió de la reserva i contribueix a una millor imatge de l'organització.
Dissenyada per treballar on-line, permetent conèixer a temps real la situació actual de cada espai a reservar.
Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID) i APP STORE (iOS)

Gestió de Llocs de Treball

Aconsegueix un entorn de treball flexible a la teva organització, mentre millores l'experiència dels teus empleats i contribueixes a un millor aprofitament dels espais de treball:

 • Evita llocs desocupats en un alt percentatge de temps en funció dels perfils de la teva organització (perfils que passen molt temps fora de l'oficina).
 • Redueix la factura energètica i estalvia costos en optimitzar l'ús dels espais de la teva organització i assignar els llocs de treball fixos que realment es necessitin per tipus de treball i no en funció del nombre d'empleats.
 • Augmenta la productivitat dels teus empleats en poder realitzar la reserva del lloc adequat per al treball que realitzaran aquest dia des de qualsevol lloc i moment.
 • Contribueix a la motivació del teu equip creant un entorn de treball més dinàmic i oferint la possibilitat de triar el lloc de treball diari en funció de les seves necessitats.
 • Controla al màxim l'ús real dels teus espais de treball i disposa d'informació sobre l'ocupació per a prendre les decisions més encertades.
Dissenyada per treballar on-line, permetent conèixer a temps real la situació actual de cada espai a reservar. Disponibilitat a Android i IOS.

Gestió de Places de Parking

Optimitza les places d'aparcament de la teva organització i ofereix un valor afegit de tranquil·litat als teus empleats, clients, col·laboradors o qualsevol visitant de la teva organització oferint-li aquesta APP amb la qual poden reservar una plaça d'aparcament en el teu edifici per endavant.

 • Optimitza el temps tant dels teus clients quan et visiten en les teves instal·lacions (no hauran d'arribar amb més marge per si no troben aparcament), com de les persones de la teva organització que es desplacin en cotxe.
 • Ofereix un servei de valor afegit als teus clients que de bé segur t'agrairan.
 • Millora la imatge de l'organització tant davant els empleats com als clients i/ usuaris de les instal·lacions.
 • Optimitza les teves places de pàrquing a través d'un millor aprofitament de les mateixes i un control a temps real de l'ocupació.
 • Facilita el dia a dia dels equips de consergeria i/o vigilància del pàrquing amb aquest senzill sistema de reserva que els permetrà comprovar al moment fàcilment si el visitant havia reservat la plaça prèviament, evitant confusions o malentesos d'última hora.
Dissenyada per treballar on-line, permetent conèixer a temps real la situació actual de cada plaça de parking a reservar. Disponibilitat a Android i IOS.

Incidències de Neteja i Manteniment

Aquesta APP proporciona una forma senzilla i pràctica de contribuir a millorar la qualitat de vida dels teus empleats i/o usuaris de les teves instal·lacions. A través d'aquesta APP tots ells podran comunicar, de manera fàcil i intuïtiva, qualsevol incidència relacionada amb aspectes de neteja i manteniment que es pugui produir en els espais i instal·lacions de la teva organització.

 • Contribueix, de forma directa, a millorar la qualitat de vida dels teus empleats i/o usuaris de les instal·lacions de la teva organització.
 • Contribueix a mantenir un alt nivell de qualitat de les instal·lacions d'una forma senzilla.
 • Redueix els temps i costos en el procés de comunicació d'una incidència, amb gran flexibilitat i seguretat, contribuint a reduir així mateix els temps i costos de resolució d'aquesta.
 • Aspectes com una comunicació més àgil i senzilla o la geolocalització de la incidència, augmenta la productivitat dels empleats (se senten millor i inverteixen el menor temps i esforç a aconseguir que els resolguin una incidència) i contribueixen també a millorar l'eficiència i productivitat dels operaris que hauran de resoldre-la.
 • Millora la imatge de l'organització tant davant els empleats com als clients i/ usuaris de les instal·lacions.
 • Fomenta la democratització dels serveis associats als espais i instal·lacions en fomentar la participació de les persones.
Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID) i APP STORE (iOS)

Sol·licituds de Serveis Generals

Una solució fàcil i intuïtiva per a centralitzar la sol·licitud de material o qualsevol servei general per part d'empleats o altres usuaris dels espais de la teva organització:

 • Millora la productivitat dels teus empleats oferint-los una solució amb la qual podran sol·licitar el material o servei necessari per al seu treball, d'una forma ràpida i senzilla, dins del catàleg predefinit.
 • Centralitza les sol·licituds relacionades amb els serveis generals de la teva organització i tingues un control absolut sobre les mateixes.
 • Disposa d'informació real per a prendre les decisions més encertades sobre la gestió de les sol·licituds de la teva organització.
 • Estalvia costos establint fórmules d'optimització de les compres de material o contractació de serveis en funció de la informació de sol·licituds que hagis rebut a través de l'app.
 • Augmenta la motivació dels teus empleats en sentir que les seves necessitats són escoltades/ recollides i gestionades de manera efectiva amb una comunicació a temps real sobre l'estat d'aquestes.
Disponibilitat a Android i IOS.

Ordres de Treball OT+

Gestió d'ordres de treball (OT) de serveis i manteniment
Amb FAMA OT + el tècnic de camp podrà accedir, d'una forma fàcil i intuïtiva a través del seu smartphone, a totes les ordres de treball (OT) relacionades amb el manteniment de les instal·lacions que té assignades, amb possibilitat d'enviar missatges instantanis al gestor, informar de les hores invertides, materials utilitzats, etc. S'agilitzen els processos de resolució de les incidències de manteniment i s'augmenta la productivitat i control dels tècnics.

 • Transforma la forma de treballar en les organitzacions millorant la productivitat, fomentant i facilitant l'intercanvi d'informació i contribuint una resolució ràpida de les incidències sobre l'espai.
 • Millora el nivell dels serveis generals i de manteniment i el compliment dels acords de nivell de servei (SLA).
 • Agilitza el temps de resposta en el procés de resolució de les incidències.
 • Proporciona informació centralitzada i a temps real.
 • Contribueix a millorar la imatge de les organitzacions.
 • Redueix les despeses d'administració i millora la integritat de les dades.
 • Facilita la presa de decisions gràcies a comptar amb informació fiable i d'accés ràpid sobre els treballs de manteniment.
Desarrollada nativamente para Android y diseñada para trabajar off-line, permitiendo al técnico realizar e informar sobre la OT asignada sin tener comunicación constante de la aplicación hasta realizar la actualización de datos de la misma.

Disponible en GOOGLE PLAY (ANDROID)

Ordres de Trasllat de Residus OTR

Aquesta APP està especialment dissenyada per a aquelles organitzacions que volen dur a terme processos d'economia circular en la gestió dels seus residus, com a sistema d'aprofitament de recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements. A través de l'APP es faciliten i agiliten els processos complets de retirada de residus per part de gestors autoritzats, fins a l'arribada dels mateixos a la seva destinació.

 • Facilita els processos d'economia circular en les organitzacions, fomentant la reducció dels residus al mínim, estenent el cicle de vida dels productes i fomentant una economia molt més sostenible.
 • Agilitza els processos de retirada de residus contemplant totes les fases intermèdies de transport i emmagatzematge fins a l'arribada dels residus a la seva destinació.
 • Facilita la comunicació entre els transportistes encarregats de la recollida i trasllat de residus i els gestors autoritzats d'una organització.
 • L'organització té el màxim control de tot el procés i es facilita el compliment dels acords de nivell de servei (SLA) en disposar d'informació en temps real de l'estat dels residus.
 • Contribueix a evitar possibles errors, ja que tot està registrat i es pot consultar en qualsevol lloc i moment, amb possibilitat de registrar les coordenades GPS per a la seva geolocalització.
Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID) i APP STORE (iOS)

CAE

Dins de la solució tecnològica que possibilita l'automatització i gestió de forma centralitzada i integrada de tots els aspectes relatius a l'àmbit de la Coordinació d'Activitats Empresarials, l'APP FAMA CAE garanteix un control d'accessos, en temps real, del personal extern d’acord a la validació de la documentació proporcionada per les empreses contractistes i subcontractistes.

n llegir el codi QR o introduir el codi numèric de l'acreditació del treballador, l'APP accedeix a la base de dades de la plataforma de gestió i validació documental, on consulta l'estat de la documentació del treballador o vehicle i mostra el resultat de manera visual indicant:

 • Documentació correcta: si tota la documentació, tant de l'empresa com del treballador es troba carregada i validada.
 • Documentació incorrecta: si algun document no es troba validat, ja sigui perquè està pendent de pujar, pendent de validar, caducat o rebutjat. Quan la documentació és incorrecta, l'APP mostra una pantalla addicional on s'indiquen els documents en conflicte i l'estat d'aquests.
En funció del resultat, el treballador tindrà accés a l'edifici o aquest li serà denegat fins que no s'acrediti tota la documentació necessària per a dur a terme el seu treball en aquest edifici.


Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID)  i  APP STORE (iOS)

Modalitats d'implementació

 • Disponibilitat per a Android i IOs a Google Play i Apple Store.
 • Descàrrega gratuïta.
 • Es requerirà que el client de FAMA tingui contractat un servei de FAMANET amb llicències basi i tantes llicències del mòdul corresponent a l'APP com a dispositius mòbils es vulguin usar.
 • Les llicències per a aquests mòduls són nominals al dispositiu.
 • Diferents opcions d'implementació segons l'ús i abast que es requereixi:

Principals avantatges

En què pot ajudar FAMA WELLfacilities a la teva organització?
 • Millora la qualitat de les instal·lacions i el benestar dels seus usuaris, contribuint a aconseguir una òptima experiència de l'usuari en relació als espais i instal·lacions de l'organització.
 • Agilitza i facilita les diferents comunicacions o peticions per part de qualsevol tipus d'usuari.
 • Redueix els temps invertits en els processos interns relacionats amb l'ús d'espais i instal·lacions (resolució d'incidències, etc).
 • Fomenta la democratització dels serveis associats als espais i instal·lacions en fomentar la participació de les persones.
 • Facilita el control en tot allò relatiu als espais i instal·lacions per part dels gestors de l'organització.
 • Millora la imatge de l'organització tant davant els empleats com davant els clients i altres usuaris de les instal·lacions en general. Fidelització.
 • Contribueix a l'estalvi de costos i afegeix valor a l'organització.
 • Guanyar en seguretat i eficiència a les instal·lacions davant la nova realitat produïda per COVID-19.