09-10-2019

Fama Systems renova el seu compromís amb la reducció de la petjada de carboni

Fama Systems ja fa alguns anys que va entrar de ple en l'àmbit de la sostenibilitat a través del desenvolupament de la solució tecnològica FAMA Sostenible, amb l'objectiu d'ajudar i proporcionar un important valor afegit a les organitzacions, en facilitar-los l'automatització i gestió centralitzada i integrada de tots els aspectes relatius a l'àmbit de la sostenibilitat: Sistemes de Gestió Ambiental, Sistemes de Gestió de Qualitat, Sistemes de la Seguretat i Salut Laboral, Gestió de Residus, Petjada de Carboni Corporativa, Petjada de Carboni Producte/Servei, Indicadors per a Memòries de Responsabilitat Social Empresarial i Eficiència Energètica.

A més del desenvolupament d'una solució pròpia, des de Fama Systems també vam voler actuar amb l'exemple, en primera persona, i manifestar el nostre compromís mediambiental en la lluita contra el canvi climàtic i en el canvi cap a un model econòmic i energètic sostenibles, a través d'un pla de mesures i accions de control i millora amb l'objectiu de reduir les emissions.

Aquestes accions s'han vist reflectides en la nostra adhesió voluntària al registre promogut per l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC), amb l'objectiu de fomentar que les empreses calculin i redueixin la seva petjada de carboni corporativa. La nostra primera adhesió a aquest registre va ser en 2013, com a primera empresa TIC a formar part del mateix i fa uns mesos hem obtingut el certificat d'adhesió renovat.

Un any abans, en 2012, comencem a formar part del “Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI)”, on, des de llavors, hem anat mantenint els nostres registres i implementant noves mesures cada any.

Amb aquests mesuraments i les seves posteriors publicacions, FAMA SYSTEMS es reafirma com una organització orientada a la sostenibilitat i a la minimització de l'impacte ambiental, sensibilitzant als seus clients a partir de l'exemple.

Més informació sobre FAMA Sostenible