• FAMA SYSTEMS, conscient que la qualitat i el medi ambient són fonaments bàsics en el desenvolupament de la seva activitat, ha desenvolupat i implantat un Sistema Integrat de Gestió conforme a la UNE-EN ISO 9001:2015 i a la UNE-EN ISO 14001:2015, assumint en tot moment el compliment dels requisits aplicables d'aquestes, garantint la satisfacció dels clients i oferint productes i serveis respectuosos amb el medi ambient i de primera qualitat basats en la millora contínua.

  Veure Política de Gestió de Fama Systems

 • Certificats de seguretat de servidor web THAWTE SSL en les diferents solucions de modalitat SaaS (cloud) de Fama Systems

 • L'Associació de referència del sector del Facility Management, IFMA, confereix a FAMA Systems el Segell d'Empresa Compromesa amb el Desenvolupament del Facility Management a Espanya, com a reconeixement a la seva implicació i a la seva tasca per fomentar i desenvolupar aquesta disciplina al nostre país.

 • Primera empresa TIC en aconseguir el segell nacional de compromís amb la reducció de l'empremta de Carboni, el manteniment del qual hem continuat portant a terme fins a dia d'avui.

  Més informació

 • Inscrita i certificada en el Registre d'entitats de R+D amb el número 0080082006 i en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat.

 • Certificació “Acords Voluntaris” (pertanyent a l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya) en relació al compromís de Fama Systems en la reducció de gasos d'efecte hivernacle

 • Soci-fundador de la "Sociedad Española de Facility Management", actualment, capítol espanyol de la "Associación Internacional de Facility Management" (IFMA)

 • Socis de la "Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos" (AERCE)

 • Compliment de les normes europees de Facility Management

  • EN 15221-1 Termes i definicions
  • EN 15221-2 Guia per a un contracte de Facility Management
  • EN 15221-3 Guia de qualitat en Facility Management
  • EN 15221-4 Guia de taxonomia
  • EN 15221-5 Guia de processos i procediments en Facility Management
  • EN 15221-6 Guia de mesurament d'espais
  • EN 15221-7 Guia de benchmarking

 • Compliment de la normativa americana BOMA per a la gestió d'espais

 • Es facilita l'adaptació de les organitzacions a les diferents normatives de Medi ambient:

  • Empremta de Carboni Corporativa: ISO 14064-1: 2012 i GHG Protocol
  • Empremta de Carboni Producte/Servei: ISO 14067:2013 i PAS 2050:2011
  • Sistemes de Gestió Ambiental: UNE-EN ISO 14001:2004 i ISO 14001:2015
  • Sistemes de Gestió de la Qualitat: UNE-EN ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
  • Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball: OHSAS 18001:2007
  • Sistema de Gestió Energètica: UNE-EN ISO 50001:2011
  • Memòries de Responsabilitat Social Corporativa: Directrius G4 de GRI
  • Empremta Hídrica: ISO 14046:2014
  • Gestió de Residus: Art. 14 del RD 833/1988; Reial decret 952/1997; Ordre 304/2002 ORDRE MAM/304/2002 i Llei 22/2011
  • Empremta Ambiental: ILCD de EPLCA; UNE-EN ISO 14025:2010; UNE-EN ISO 14040:2006 i UNE-EN ISO 14044:2006 • Aplicació del reglament RITE en les gammes de manteniment de les solucions FAMA

  Marc normatiu bàsic que estableix les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques als edificis, destinades a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, durant el seu disseny i dimensionament, execució, manteniment i ús, així com determinar els procediments que permetin acreditar el seu compliment.

 • Compliment de les noves normatives espanyoles de Ciutats Intel·ligents/ Smart City (UNE 178301:2015)

 • Guanyadors del principal concurs europeu per a l'adquisició d'un software de Facility Management

 • Acreditació de la revista "mprendedores" a Fama Systems com una de les 100 millors empreses del 2005

 • Premi de la "Sociedad Española de Facility Management" (SEFM) a Fama Systems pel seu treball d'investigació "Integració de Facility Management i Medio Ambient a les Organitzacions"

 • Premi d'IFMA España per l'article de divulgació "Serveis energètics. Garantia de compliment de la norma UNE-EN ISO 50001", realitzat conjuntament per Fama Systems i Eulen.