Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Política de Privacitat, APP, Cookies i Xarxes Socials

Política de Privacitat de Dades de Fama Systems, S.A.

Denominació Social: FAMA SYSTEMS, SA
Domicili Social: Gran Via Carles III, 98 planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 BARCELONA
Nº d’Id: A61446308
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30.116 Foli 175 Full Nº 165186
E-mail: info@fama-systems.com
Nom del domini: http://www.fama-systems.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FAMA SYSTEMS, SA en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de FAMA SYSTEMS, SA amb les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, sempre que s'hagi autoritzat prèviament. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per FAMA SYSTEMS, SA així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de FAMA SYSTEMS, SA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de FAMA SYSTEMS, SA

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a FAMA SYSTEMS, SA

4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.
FAMA SYSTEMS, SA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.
Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de FAMA SYSTEMS, SA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de FAMA SYSTEMS, SA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, FAMA SYSTEMS, SA no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.
Per a la gestió d'incidències, els clients podran accedir al Canal Fama sol·licitant una contrasenya a través del formulari corresponent. En aquest sentit l'usuari es compromet a tractar amb confidencialitat de la identitat i contrasenya obtingudes en l'alta d'usuari, no podent cedir-la a uns altres

FAMA SYSTEMS, SA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

1. E-Mail: info@fama-systems.com

2. Correu Postal: Gran Via Carles III, 98 planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 BARCELONA .

3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@fama-systems.com

D’igual forma, FAMA SYSTEMS, SA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

CURRÍCULUMS

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporcionen les persones que ens envien el seu currículum a través de la web, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable FAMA SYSTEMS, SA, amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual FAMA SYSTEMS, SA procedirà a la seva total destrucció.

FAMA SYSTEMS, SA garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a FAMA SYSTEMS, SA, Gran Vía Carles III, 98 planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 BARCELONA
SEGURETAT
FAMA SYSTEMS, SA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquest lloc web és propietat de FAMA SYSTEMS, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FAMA SYSTEMS, SA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FAMA SYSTEMS, SA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FAMA SYSTEMS, SA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de FAMA SYSTEMS, SA.

Els continguts proporcionats per FAMA SYSTEMS, SA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FAMA SYSTEMS, SA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. FAMA SYSTEMS, SA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FAMA SYSTEMS, SA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a FAMA SYSTEMS, SA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
FAMA SYSTEMS, SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, FAMA SYSTEMS, SA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. FAMA SYSTEMS, SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

FAMA SYSTEMS, SA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FAMA SYSTEMS, SA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

FAMA SYSTEMS, SA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. FAMA SYSTEMS, SA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de FAMA SYSTEMS, SA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.
Condicions d'ús i Política de Privacitat de les APPs FAMA WELLfacilities

1.- GENERAL

En compliment de l'obligació d'informació general de l'Art. 10 de la Llei espanyola 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que el titular de qualsevol de les Apps incloses dins de la solució FAMA WELLfacilities és FAMA SYSTEMS, SA amb domicili social a la Gran Via Carles III, 98 Planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 Barcelona, i CIF A61446308, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30.116/ Foli 175/ N.º Fulla Registral 165186.
FAMA SYSTEMS, SA es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús amb l'objecte d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment.
Les presents Condicions d'Ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis de les aplicacions, per les seves característiques particulars, siguin sotmeses, a més de les presents Condicions Generals, a les seves pròpies Condicions Particulars.
FAMA SYSTEMS, SA podrà, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar canvis i actualitzacions de les presents Condicions d'Ús. Aquests canvis seran publicats a la Web i/o en la/s Aplicació/és, i seran efectius des del moment de la seva publicació.
Com a conseqüència de l'anterior, l'Usuari haurà de revisar periòdicament si hi ha canvis en les mateixes i, tant si existeix consentiment exprés com si no, si l'Usuari continua utilitzant el servei després de la publicació, implicarà l'acceptació de les mateixes. En cas que no estigui d'acord amb les actualitzacions de les Condicions d'Ús, podrà renunciar deixant d'usar el Servei.
L'accés i descàrrega de l'aplicació és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. 
La descàrrega i ús de l'aplicació atribueix la condició d'usuari de la mateixa (d'ara endavant, l’ ‘Usuari') i implica la lectura, enteniment i acceptació de tots els termes i condicions recollits en el present document.

2.- OBJECTE I FUNCIONALITATS
FAMA WELLfacilities és un conjunt de solucions APP destinades a aconseguir una òptima experiència de l'usuari dels espais i instal·lacions (facilities) on les organitzacions duen a terme la seva activitat.

 

Les solucionis APP que conformen FAMA WELLfacilities són:

 

FAMA Gestió de Sales de Reunions:

Optimitza la gestió de les reunions o esdeveniments, simplifica els processos relatius a la reserva d'una sala i contribueix a un millor aprofitament i control dels espais de la teva organització en oferir informació a temps real sobre la seva ocupació.

 

FAMA Gestió de Llocs de treball:

Aconsegueix un entorn de treball flexible en la teva organització, mentre millores l'experiència dels teus empleats i contribueixes a un millor aprofitament dels espais de treball. Disposaràs d'informació a temps real sobre l'ocupació evitant, així, llocs desocupats i contribuint a reduir la factura energètica.

 

FAMA Gestió de Places de Pàrquing:

Optimitza les places d'aparcament de la teva organització i ofereix un valor afegit de tranquil·litat als teus empleats, clients, col·laboradors o qualsevol visitant oferint-li aquesta APP amb la qual podran reservar una plaça d'aparcament en el teu edifici per endavant.

 

FAMA Incidències de Neteja i Manteniment:

Aquells usuaris de les teves instal·lacions que desitgis (empleats, col·laboradors, clients…) podran comunicar, de manera fàcil i intuïtiva, qualsevol incidència relacionada amb aspectes de neteja i manteniment que es pugui produir en els espais i instal·lacions de la teva organització, proporcionant un control absolut de les mateixes per part dels gestors de l'organització i contribuint a millorar la qualitat de vida dels teus empleats i/o usuaris de les teves instal·lacions.

 

FAMA Sol·licituds de Serveis Generals:

Solució fàcil i intuïtiva per a centralitzar la sol·licitud de material o qualsevol servei general per part d'empleats o altres usuaris dels espais de la teva organització.

 

FAMA Ordres de Treball OT+:

Amb FAMA OT +, a més d'accedir a totes les OTs que té assignades a través del calendari, identificant el número de OT, la data i hora prevista d'inici i de fi i la persona de contacte, el tècnic de camp podrà accedir a una descripció més detallada de la OT, així com enviar missatges instantanis entre el tècnic i el gestor, informar de les hores invertides, materials utilitzats, etc.

 

FAMA Ordres de Trasllat de Residus OTR:

Dissenyada per a aquelles organitzacions que volen dur a terme processos d'economia circular en la gestió dels seus residus, com a sistema d'aprofitament de recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements. A través de l'APP es faciliten i agiliten els processos complets de retirada de residus per part de gestors autoritzats, fins a l'arribada dels mateixos a la seva destinació

3.- ÚS DE LES APLICACIONS I SERVEIS
L'ús de les aplicacions de FAMA WELLfacilities requereix ser client de FAMA SYSTEMS, SA i que tingui contractat un servei de FAMANET amb llicència basi, així com tantes llicències del mòdul corresponent a la APP com a dispositius mòbils es vulguin utilitzar. Les llicències per a aquests mòduls són nominals al dispositiu. Per a això FAMA SYSTEMS, SA facilitarà al client un usuari i contrasenya que haurà d'introduir una vegada descarregada l'aplicació.
FAMA SYSTEMS, SA, recopila les dades necessàries perquè l'usuari pugui utilitzar les nostres aplicacions, i perquè nosaltres mantinguem i analitzem el seu funcionament, personalitzem el seu contingut i puguem mostrar anuncis contextuals.
Per fer que les nostres aplicacions siguin atractives per als usuaris, hem de recopilar informes de dades sobre l'ús de l'aplicació per part de l'usuari. Les dades personals s'oculten/eliminen dins d'una aplicació abans que nosaltres les rebem, i vinculem les dades a una ID creada per nosaltres que no permet rastrejar l'origen.
FAMA SYSTEMS, SA utilitza tecnologies semblants a les cookies en les nostres aplicacions amb la finalitat de mostrar anuncis i dur a terme anàlisis de manera que puguin millorar els nostres serveis contínuament.
FAMA SYSTEMS, SA emmagatzema informació de l'usuari durant tant temps com sigui necessari per proporcionar-li els serveis. Podem emmagatzemar la informació durant més temps, però únicament de manera que no es pugui rastrejar el seu origen. Eliminem la informació una vegada que no la necessitem per proporcionar els nostres serveis.


4.-RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ TÈCNICA I INFORMACIÓ DEL DISPOSITIU 

Les aplicacions de FAMA WELLfacilities recopilen automàticament certa informació sobre el dispositiu informàtic, que inclou:
Identitat
• buscar comptes en el dispositiu
• afegir o eliminar comptes

Contactes
• buscar comptes en el dispositiu
Ubicació
• ubicació precisa (basada en xarxa i GPS)
Telèfon
•cridar directament a números de telèfon
• consultar la identitat i l'estat del telèfon
Fotos/multimèdia/arxius
• llegir el contingut del teu emmagatzematge USB
• modificar o eliminar contingut de l'emmagatzematge USB
Emmagatzematge
• llegir el contingut del teu emmagatzematge USB
• modificar o eliminar contingut de l'emmagatzematge USB
Micròfon
• gravar so
ID de dispositiu i dades de trucada
• consultar la identitat i l'estat del telèfon
Altres
• veure connexions de xarxa
• accés complet a xarxa
• controlar la vibració
• llegir la configuració dels serveis de Google


FAMA SYSTEMS, SA recopila dades estadístiques sobre l'ús de l'aplicació (per exemple: com utilitza l'usuari les funcions dins de l'aplicació, com navega per l'Aplicació, o hora i durada de l'ús de l'Aplicació). Aquestes dades les utilitzarem només per a les nostres finalitats internes de desenvolupament, distribució, millora i ajust dels nostres productes, serveis i continguts. A més de para la comprensió i anàlisi de tendències relacionades amb l'ús de l'Aplicació, l'administració de l'Aplicació i les comunicacions amb el client. Aquesta informació pot estar connectada amb ID del dispositiu de l’usuari i s'utilitzarà només amb la finalitat de mantenir o analitzar el funcionament de la nostra Aplicació, així com per personalitzar el contingut de la mateixa.

Disponibilitat
Per poder utilitzar les Aplicacions, l'usuari ha de disposar d'un ordinador o dispositiu mòbil compatible amb connexió a internet i que compleixi les especificacions mínimes («Requisits del software»).

La versió del programari de les aplicacions pot sofrir actualitzacions periòdiques per afegir compatibilitat amb noves funcions i serveis.
Les aplicacions FAMA SYSTEMS, SA estan disponibles pels tots els Usuaris a través dispositius mòbils que funcionin amb els sistemes Android US 4.3 o versions superiors.

FAMA SYSTEMS, SA, farà tots els esforços raonables perquè les Aplicacions estiguin disponibles a tot moment. No obstant això, l'usuari accepta que els lliuraments de les Aplicacions es realitzin a través d'internet i de xarxes mòbils i que, en conseqüència, la qualitat i disponibilitat de les Aplicacions podrien veure's afectades per factors aliens al control responsable de FAMA SYSTEMS, SA.
FAMA SYSTEMS, SA no es fa responsable de la no disponibilitat de les Aplicacions, de les dificultats o de la impossibilitat de descarregar o accedir al seu contingut, ni de cap altra fallada en el sistema de comunicació que pogués provocar que les Aplicacions no estiguin disponibles. També queda exempta de la impossibilitat de descarregar les ajudes de l'aplicació després d'haver formalitzat el pagament, degudes a fallades en la connexió a internet, en la connexió amb el proveïdor de serveis o del propi dispositiu. Així mateix, tampoc es farà responsable del servei tècnic ni del manteniment de les Aplicacions.
5.- LLICÈNCIA, CESSIONS I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les marques, drets d'autor, bases de dades i altres Drets de Propietat Intel·lectual de les Aplicacions FAMA SYSTEMS qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com el codi font de les mateixes, són propietat exclusiva de FAMA SYSTEMS, SA, o, si escau, d'aquells titulars dels quals FAMA SYSTEMS, SA, hagi obtingut legítimament la llicència o cessió per utilitzar-los en les Aplicacions.

Així mateix, les Aplicacions i els continguts proporcionats a través de les mateixes són propietat de FAMA SYSTEMS, SA, i únicament atorguem a l'usuari una llicència limitada, gratuïta, no exclusiva i revocable d'ús personal, no comercial i per rebre el contingut multimèdia lloc a disposició a través de les Aplicacions. Aquesta Llicència romandrà en vigor tret que l'usuari cessament en l'ús de l'Aplicació o sigui cessat a instàncies de FAMA SYSTEMS, SA.
L'Aplicació es llicencia a l'usuari, no es ven, i FAMA SYSTEMS, SA, reté la propietat de totes les còpies de les Aplicacions, fins i tot després de ser instal·lada en el Dispositiu. FAMA SYSTEMS, SA, podrà cedir aquests o qualsevol part dels mateixos sense restriccions, no obstant això, l'Usuari no podrà cedir aquests ni cap part dels mateixos, ni transmetre ni sub-llicenciar els teus drets a l'empara d'aquesta Llicència, a cap tercer.
Totes les marques comercials, marques de servei, noms comercials, logotips, dissenys i noms de domini incloses en les Aplicacions, així com qualssevol altres funcions de l'Aplicació són propietat exclusiva de FAMA SYSTEMS, SA. Aquesta Llicència no atorga a l'Usuari cap dret d'ús de les marques comercials, marques de servei, noms comercials, dissenys, logotips ni noms de domini de FAMA SYSTEMS, SA, amb independència que sigui per a ús comercial o no comercial.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
D'acord amb el màxim permès per la Llei, en cap cas es podrà fer responsable a FAMA SYSTEMS, SA, els seus alts càrrecs, accionistes, empleats, agents, consellers, filials, afiliades, successors, cessionaris, proveïdors o llicenciadors de cap tipus de pèrdua o danys directes, indirectes, especials, punitius derivats de l'ús o l'accés a les Aplicacions. 

Així mateix, l'Usuari accepta que, en la mesura permesa per la Legislació aplicable, l'únic i exclusiu dret que li vas agafar enfront de qualsevol problema o insatisfacció amb les Aplicacions, o amb el contingut d'aquestes sigui desinstal·lar l'Aplicació i deixar d'usar la mateixa.
FAMA SYSTEMS, SA, no es farà responsable de cap dany o alteració en els dispositius de l'Usuari com a resultat de la instal·lació o l'ús de les Aplicacions, incloent, però sense limitar-se a, equips informàtics, dispositius portàtils o telèfons mòbils.

FAMA SYSTEMS, SA, mantindrà les Aplicacions operatives. No obstant això, poden sorgir determinades dificultats tècniques o realitzar serveis de manteniment que poden implicar interrupcions temporals. Per això, FAMA SYSTEMS, SA no pot garantir la disponibilitat permanent ni el funcionament continu de les Aplicacions, l'absència de virus o d'altres elements que puguin ocasionar canvis al sistema dels dispositius, ni la fiabilitat, utilitat, veracitat, precisió, integritat i actualitat de la informació continguda en les Aplicacions. En qualsevol cas, FAMA SYSTEMS, SA ha realitzat tots els ajustos tècnics necessaris, requerits per la Legislació espanyola.

7.- RESPONSABILITAT DELS USUARIS
L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts per les aplicacions FAMA SYSTEMS, SA serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat. L'Usuari es compromet a utilitzar les aplicacions i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús, i les Condicions Particulars que, si escau, li siguin aplicable. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de l'aplicació i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable. Tampoc, No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.


8.- POLITICA DE PRIVACITAT
FAMA SYSTEMS, SA informa als Usuaris que compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i, amb caràcter especial, la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic. D'acord amb el que es disposa en la referida normativa, FAMA SYSTEMS, SA manifesta que només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, si bé es reserva el dret d'utilitzar les dades que constin en les seves bases de dades per realitzar estudis estadístics dels Usuaris registrats i de l'ús que donen a les aplicacions.
A aquest efecte, per mitjà d’aquestes condicions, en qualsevol cas, mitjançant la descàrrega de les aplicacions FAMA SYSTEMS, SA o introducció de qualssevol dades de caràcter personal en qualsevol formulari electrònic o full de captació facilitada en els llocs web de FAMA SYSTEMS, SA, ja sigui tant el procés de registre com durant l'Ús del portal en els termes exposats anteriorment, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les dades de caràcter personal facilitats als fitxers automatitzats titularitat de FAMA SYSTEMS, SA, i que estan degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb la finalitat de prestar el servei en virtut del com s'ha procedit a la descàrrega i instal·lació de la/s aplicació/és en els corresponents dispositius, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per qualsevol mitjà inclòs l'electrònic.
Finalment, l'Usuari, mitjançant l'acceptació en els termes continguts en les presents condicions, es compromet a complir durant l'ús de les aplicacions les seves obligacions contingudes en els presents termes, i a assumir l'abast de les garanties de FAMA SYSTEMS, SA atorgades a través de la mateixa o de la qual resulti vigent a cada moment.
FAMA SYSTEMS, SA es compromet i garanteix el tractament de les dades de caràcter personal d’acord al que es disposa en la normativa d'aplicació ja citada i a la qual resulti vigent a cada moment, així com la màxima confidencialitat pel que fa a les dades de caràcter personal facilitades, tant per part de FAMA SYSTEMS, SA com dels empleats de la companyia que tinguin o puguin tenir accés a les referides dades.
FAMA SYSTEMS, SA garanteix, així mateix, que complim amb normes de seguretat acceptades de manera general per protegir la informació que se li facilita per l'Usuari, tant durant la transmissió com durant la recepció d'aquesta i el seu emmagatzematge. 

9.-VERACITAT DE LES DADES FACILITADES
L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a FAMA SYSTEMS, SA els canvis que es produeixin en els mateixes.
D'altra banda, el lliurament de les dades és absolutament voluntària per l'Usuari, si bé la manca de lliurament de determinades dades o respostes a preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés als serveis per la prestació dels quals s'han sol·licitat les dades de caràcter personal. 
FAMA SYSTEMS, SA, en tot cas, informarà del caràcter obligatori i/o necessari del lliurament de les dades per al funcionament del servei.


10. -DRETS DE L'USUARI
D’acord a la normativa vigent de protecció de dades l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit, li facilitem aquesta adreça de correu electrònic info@fama-systems.com així com a l’adreça postal: Gran Via Carles III, 98 Planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 Barcelona 

11.- REMISSIÓ D'OFERTES I/O COMUNICACIONS

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, FAMA SYSTEMS, SA exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a aquells Usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d'aquest tipus de comunicacions. L'Usuari podrà manifestar la seva negativa a la recepció d'aquest tipus de comunicacions a qualsevol moment, mitjançant notificació a FAMA SYSTEMS, SA en la forma prevista anteriorment.
12.- FINALITZACIÓ DE L'ÚS DE LES APLICACIONS

FAMA SYSTEMS, SA, pot finalitzar l'ús de les Aplicacions per a l'usuari a qualsevol moment prèvia notificació al mateix. En finalitzar aquest ús, també es posarà fi a tots els drets i llicències atorgats a l'usuari, i aquest haurà de deixar d'utilitzar l'Aplicació.

13.-DURADA I FINALITZACIÓ
La prestació dels serveis i/o continguts de les aplicacions FAMA SYSTEMS, SA té una durada definida contractualment. Sense perjudici de l'anterior, FAMA SYSTEMS, SA està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei de les aplicacions i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents condicions particulars.

14.-LLEI I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d'Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present APP, serà la llei espanyola.

Política de Cookies de la pàgina web de Fama Systems, S.A.

Una "Cookie" és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

_ Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap d’aquestes queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitant-ne el seu ús.

_ Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data d’expiració determinada després de la qual deixarà de funcionar.

A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre Web, distingint:

_ Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.

_ Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.
_ Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM AL LLOC WEB: la taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al nostre lloc web:

COOKIES DE www.fama-systems.com

1) Nom: ACCEPT_COOKIES.
- Finalitat / Informació addicional: gestiona el consentiment de l’usuari en front de l’ús de les cookies en aquest lloc web, amb l’objectiu de recordar aquells que les han acceptat i aquells que no.
- Venciment: persistent.

2) Nom: PHPSESSID.
- Finalitat / Informació addicional: s’utilitza per a establir la sessió de l’usuari que visita la pàgina web. És una manera d’identificar i gestionar l’estat – les variables de sessió – per a un usuari concret, i poder moure aquesta informació a través de la pàgina Web.
- Venciment: sessió.

COOKIES DE www.google.com

3) Nom: 1P_JAR.
- Finalitat / Informació addicional: transfereix dades a Google.
- Venciment: 1 setmana.

4) Nom: _ga.

- Finalitat / Informació addicional: s’utilitza per a distingir als usuaris.

- Venciment: 2 anys.

5) Nom: _gat.
- Finalitat / Informació addicional: s’utilitza per a diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La cookie es crea al carregar la llibreria javascript i no existeix cap versió prèvia de la cookie _gat . La cookie s’actualitza cada cop que envía les dades a Google Analytics.
- Venciment: 10 minuts.

6) Nom: _gid.
- Finalitat / Informació addicional: es genera de forma automática i transparent per a la Web, a causa de certs codis de medició o tercers. Venciment: 1 dia.

7) Nom: APISID.

- Finalitat / Informació addicional: s’utilitzen per a recordar prefereències de l’usuari durant la seva navegació.
- Venciment: 2 anys.

8) Nom: SAPISID.

- Finalitat / Informació addicional:
- Venciment: 2 anys.

9) Nom: SSID

- Finalitat / Informació addicional: també s’utilitza per al recompte, per part de Google, del número d’usuaris que utilitzen els mapes.
- Venciment: 2 anys.

10) Nom: NID

- Finalitat / Informació addicional: per a fer la publicitat més atractiva.

- Venciment: 6 mesos.

11) Nom: HSID, SID

- Finalitat / Informació addicional: per a proveir de mecanismes de seguretat que eviten l’accés no autoritzat a dades d’accés d’usuaris o la informació que aquests faciliten als formularis de contacte.
- Venciment: 2 anys.


Cookies de xarxes socials

Algunes pàgines dels nostres llocs web li permeten compartir els nostres continguts en xarxes socials com Twitter, Google, etc. Algunes vegades pengem vídeos de llocs com YouTube. Aquests llocs web dipositen les seves pròpies cookies, que nosaltres no controlem. Potser vulgui comprovar els seus llocs web per saber més sobre la seva política de cookies.

Més informació sobre cookies de xarxes socials:
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
https://twitter.com/privacy

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Garanties complementàries – Gestió de cookies:
Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en todo moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.
Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest “mode privat”:

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada
Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; Incògnit

Així mateix, Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador. Per exemple, pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que usis com a navegador:

Internet Explorer desde aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Firefox desde aquí:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra pàgina web tot i tenir activat aquest “mode privat”, si bé la navegació per la pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.

Política de Privacitat de Dades de les Xarxes Socials de Fama Systems, S.A.

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el Reial Decret 1720 /2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD ) FAMA SYSTEMS, SA desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA en la mateixa. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2 . Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA en la mateixa. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, FAMA SYSTEMS, SA adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA. FAMA SYSTEMS, SA quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que FAMA SYSTEMS, SA, amb domicili social a Gran Via Carles III, 98 planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 BARCELONA , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments de què és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a FAMA SYSTEMS, SA a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de FAMA SYSTEMS, SA amb la finalitat d'oferir informació de FAMA SYSTEMS, SA, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb FAMA SYSTEMS, SA i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per FAMA SYSTEMS, SA per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d' utilitzar ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable de què tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.

FAMA SYSTEMS, SA tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualsevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals FAMA SYSTEMS, SA tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

FAMA SYSTEMS, SA únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6 . Altres tercers prestadors de serveis

FAMA SYSTEMS, SA adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços FAMA SYSTEMS, SA remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7 . Qualitat de les dades

FAMA SYSTEMS, SA adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA en la mateixa.

8 . Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

FAMA SYSTEMS, SA informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a FAMA SYSTEMS, SA amb domicili social a Gran Via Carles III, 98 planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 BARCELONA, o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a FAMA SYSTEMS, SA la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial de FAMA SYSTEMS, SA en la xarxa social, per tal d'identificar inequívocament.

9 . Altra informació d'interès

FAMA SYSTEMS, SA podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

L'usuari pot contactar amb FAMA SYSTEMS, SA mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:
FAMA SYSTEMS, SA
Domicili: Gran Via Carles III, 98 planta 3a Edifici Trade Nord - 08028 BARCELONA
Email: info@fama-systems.com

Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.