Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

FAMA WELLfacilities

Solucions de mobilitat persones - organitzacions

Presentació

La creixent importància de la filosofia de “WELLBEING” o BENESTAR/QUALITAT DE VIDA aplicada a les organitzacions neix a conseqüència d'una profunda reflexió: "el motor més important de les organitzacions per a aconseguir els seus objectius són les PERSONES, ja siguin empleats, col·laboradors o clients".

Aconseguir una òptima experiència de l'usuari de les instal·lacions, ja siguin empleats, col·laboradors, clients, pacients, alumnes, etc. (segons l'activitat que desenvolupi l'organització), s'ha convertit en un aspecte molt important per a les organitzacions i un avantatge diferencial. No obstant això, per a aconseguir-ho, és imprescindible dotar-se de solucions tecnològiques que ofereixin una resposta àgil i de fàcil ús per qualsevol tipus d'usuari.

Responent a aquesta necessitat, neix FAMA WELLfacilities, un conjunt de solucions de mobilitat APP, àgils i senzilles, que donen resposta a les principals necessitats que trobem en les organitzacions en aquest sentit.

EN AQUESTS MOMENTS, A MÉS A MÉS, AMB LA NOVA REALITAT PRODUÏDA PEL COVID-19, LES ORGANITZACIONS NECESSITEN, MÉS QUE MAI, RECOLZAR-SE EN SOLUCIONS I EINES QUE CONTRIBUEIXIN A ACONSEGUIR UNES INSTAL·LACIONS I ESPAIS DE TREBALL MÉS SEGURS I EFICIENTS.

Ja coneixes les solucions FAMA que et poden ajudar a fer que els espais de treball de la teva organització siguin més segurs i eficients davant la nova realitat produïda pel COVID-19? -> ACCEDEIX Al DOCUMENT COMPLET

Mòduls

FAMA WELLfacilities ofereix un conjunt de solucions APP per a smartphone, àgils i senzilles, aplicades a necessitats diverses relacionades amb el binomi PERSONES-ESPAIS/INSTAL·LACIONS, amb possibilitat d'integració amb la solució FAMA AFM per a disposar d'una solució completa de Facility Management:

Principals funcionalitats

FAMA WELLfacilities ofereix un conjunt de solucions APP per a smartphone, àgils i senzilles, aplicades a necessitats diverses relacionades amb el binomi PERSONES-ESPAIS/INSTAL·LACIONS, amb possibilitat d'integració amb la solució FAMA AFM per a disposar d'una solució completa de Facility Management:

Gestió de Sales de Reunions

Una solució a l'abast de qualsevol tipus d'usuari que optimitzarà la gestió de les reunions o esdeveniments, simplificarà els processos relatius a la reserva d'una sala i contribuirà a un millor aprofitament dels espais de la teva organització.

 • Redueix els temps i costos en el procés d'organització d'una reunió o esdeveniment per part de qualsevol tipus d'usuari.
 • Simplifica els processos relatius a la reserva d'una sala i controla al màxim l'ús real dels teus espais de treball en disposar d'informació sobre l'ocupació per a prendre les decisions més encertades sobre aquest tema
 • Facilita l'optimització dels espais a través d'un millor aprofitament d'aquests.
 • Ofereix tranquil·litat i evita conflictes interns en poder accedir en tot moment a informació actualitzada sobre l'estat de les sales en general i de la teva reserva en particular.
 • En el cas d'un ús intern per part d'empleats de l'organització, millora la productivitat dels mateixos en el seu dia a dia.
 • En el cas d'un ús per part d'usuaris externs o clients, agilita i facilita la gestió de la reserva i contribueix a una millor imatge de l'organització.
Dissenyada per treballar on-line, permetent conèixer a temps real la situació actual de cada espai a reservar.
Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID) i APP STORE (iOS)

Gestió de Llocs de Treball

Aconsegueix un entorn de treball flexible a la teva organització, mentre millores l'experiència dels teus empleats i contribueixes a un millor aprofitament dels espais de treball:

 • Evita llocs desocupats en un alt percentatge de temps en funció dels perfils de la teva organització (perfils que passen molt temps fora de l'oficina).
 • Redueix la factura energètica i estalvia costos en optimitzar l'ús dels espais de la teva organització i assignar els llocs de treball fixos que realment es necessitin per tipus de treball i no en funció del nombre d'empleats.
 • Augmenta la productivitat dels teus empleats en poder realitzar la reserva del lloc adequat per al treball que realitzaran aquest dia des de qualsevol lloc i moment.
 • Contribueix a la motivació del teu equip creant un entorn de treball més dinàmic i oferint la possibilitat de triar el lloc de treball diari en funció de les seves necessitats.
 • Controla al màxim l'ús real dels teus espais de treball i disposa d'informació sobre l'ocupació per a prendre les decisions més encertades.
Dissenyada per treballar on-line, permetent conèixer a temps real la situació actual de cada espai a reservar. Disponibilitat a Android i IOS.

Gestió de Places de Parking

Optimitza les places d'aparcament de la teva organització i ofereix un valor afegit de tranquil·litat als teus empleats, clients, col·laboradors o qualsevol visitant de la teva organització oferint-li aquesta APP amb la qual poden reservar una plaça d'aparcament en el teu edifici per endavant.

 • Optimitza el temps tant dels teus clients quan et visiten en les teves instal·lacions (no hauran d'arribar amb més marge per si no troben aparcament), com de les persones de la teva organització que es desplacin en cotxe.
 • Ofereix un servei de valor afegit als teus clients que de bé segur t'agrairan.
 • Millora la imatge de l'organització tant davant els empleats com als clients i/ usuaris de les instal·lacions.
 • Optimitza les teves places de pàrquing a través d'un millor aprofitament de les mateixes i un control a temps real de l'ocupació.
 • Facilita el dia a dia dels equips de consergeria i/o vigilància del pàrquing amb aquest senzill sistema de reserva que els permetrà comprovar al moment fàcilment si el visitant havia reservat la plaça prèviament, evitant confusions o malentesos d'última hora.
Dissenyada per treballar on-line, permetent conèixer a temps real la situació actual de cada plaça de parking a reservar. Disponibilitat a Android i IOS.

Incidències de Neteja i Manteniment

Aquesta APP proporciona una forma senzilla i pràctica de contribuir a millorar la qualitat de vida dels teus empleats i/o usuaris de les teves instal·lacions. A través d'aquesta APP tots ells podran comunicar, de manera fàcil i intuïtiva, qualsevol incidència relacionada amb aspectes de neteja i manteniment que es pugui produir en els espais i instal·lacions de la teva organització.

 • Contribueix, de forma directa, a millorar la qualitat de vida dels teus empleats i/o usuaris de les instal·lacions de la teva organització.
 • Contribueix a mantenir un alt nivell de qualitat de les instal·lacions d'una forma senzilla.
 • Redueix els temps i costos en el procés de comunicació d'una incidència, amb gran flexibilitat i seguretat, contribuint a reduir així mateix els temps i costos de resolució d'aquesta.
 • Aspectes com una comunicació més àgil i senzilla o la geolocalització de la incidència, augmenta la productivitat dels empleats (se senten millor i inverteixen el menor temps i esforç a aconseguir que els resolguin una incidència) i contribueixen també a millorar l'eficiència i productivitat dels operaris que hauran de resoldre-la.
 • Millora la imatge de l'organització tant davant els empleats com als clients i/ usuaris de les instal·lacions.
 • Fomenta la democratització dels serveis associats als espais i instal·lacions en fomentar la participació de les persones.
Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID) i APP STORE (iOS)

Sol·licituds de Serveis Generals

Una solució fàcil i intuïtiva per a centralitzar la sol·licitud de material o qualsevol servei general per part d'empleats o altres usuaris dels espais de la teva organització:

 • Millora la productivitat dels teus empleats oferint-los una solució amb la qual podran sol·licitar el material o servei necessari per al seu treball, d'una forma ràpida i senzilla, dins del catàleg predefinit.
 • Centralitza les sol·licituds relacionades amb els serveis generals de la teva organització i tingues un control absolut sobre les mateixes.
 • Disposa d'informació real per a prendre les decisions més encertades sobre la gestió de les sol·licituds de la teva organització.
 • Estalvia costos establint fórmules d'optimització de les compres de material o contractació de serveis en funció de la informació de sol·licituds que hagis rebut a través de l'app.
 • Augmenta la motivació dels teus empleats en sentir que les seves necessitats són escoltades/ recollides i gestionades de manera efectiva amb una comunicació a temps real sobre l'estat d'aquestes.
Disponibilitat a Android i IOS.

Ordres de Treball OT+

Gestió d'ordres de treball (OT) de serveis i manteniment
Amb FAMA OT + el tècnic de camp podrà accedir, d'una forma fàcil i intuïtiva a través del seu smartphone, a totes les ordres de treball (OT) relacionades amb el manteniment de les instal·lacions que té assignades, amb possibilitat d'enviar missatges instantanis al gestor, informar de les hores invertides, materials utilitzats, etc. S'agilitzen els processos de resolució de les incidències de manteniment i s'augmenta la productivitat i control dels tècnics.

 • Transforma la forma de treballar en les organitzacions millorant la productivitat, fomentant i facilitant l'intercanvi d'informació i contribuint una resolució ràpida de les incidències sobre l'espai.
 • Millora el nivell dels serveis generals i de manteniment i el compliment dels acords de nivell de servei (SLA).
 • Agilitza el temps de resposta en el procés de resolució de les incidències.
 • Proporciona informació centralitzada i a temps real.
 • Contribueix a millorar la imatge de les organitzacions.
 • Redueix les despeses d'administració i millora la integritat de les dades.
 • Facilita la presa de decisions gràcies a comptar amb informació fiable i d'accés ràpid sobre els treballs de manteniment.
Desarrollada nativamente para Android y diseñada para trabajar off-line, permitiendo al técnico realizar e informar sobre la OT asignada sin tener comunicación constante de la aplicación hasta realizar la actualización de datos de la misma.

Disponible en GOOGLE PLAY (ANDROID)

Ordres de Trasllat de Residus OTR

Aquesta APP està especialment dissenyada per a aquelles organitzacions que volen dur a terme processos d'economia circular en la gestió dels seus residus, com a sistema d'aprofitament de recursos on prima la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements. A través de l'APP es faciliten i agiliten els processos complets de retirada de residus per part de gestors autoritzats, fins a l'arribada dels mateixos a la seva destinació.

 • Facilita els processos d'economia circular en les organitzacions, fomentant la reducció dels residus al mínim, estenent el cicle de vida dels productes i fomentant una economia molt més sostenible.
 • Agilitza els processos de retirada de residus contemplant totes les fases intermèdies de transport i emmagatzematge fins a l'arribada dels residus a la seva destinació.
 • Facilita la comunicació entre els transportistes encarregats de la recollida i trasllat de residus i els gestors autoritzats d'una organització.
 • L'organització té el màxim control de tot el procés i es facilita el compliment dels acords de nivell de servei (SLA) en disposar d'informació en temps real de l'estat dels residus.
 • Contribueix a evitar possibles errors, ja que tot està registrat i es pot consultar en qualsevol lloc i moment, amb possibilitat de registrar les coordenades GPS per a la seva geolocalització.
Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID) i APP STORE (iOS)

CAE

Dins de la solució tecnològica que possibilita l'automatització i gestió de forma centralitzada i integrada de tots els aspectes relatius a l'àmbit de la Coordinació d'Activitats Empresarials, l'APP FAMA CAE garanteix un control d'accessos, en temps real, del personal extern d’acord a la validació de la documentació proporcionada per les empreses contractistes i subcontractistes.

n llegir el codi QR o introduir el codi numèric de l'acreditació del treballador, l'APP accedeix a la base de dades de la plataforma de gestió i validació documental, on consulta l'estat de la documentació del treballador o vehicle i mostra el resultat de manera visual indicant:

 • Documentació correcta: si tota la documentació, tant de l'empresa com del treballador es troba carregada i validada.
 • Documentació incorrecta: si algun document no es troba validat, ja sigui perquè està pendent de pujar, pendent de validar, caducat o rebutjat. Quan la documentació és incorrecta, l'APP mostra una pantalla addicional on s'indiquen els documents en conflicte i l'estat d'aquests.
En funció del resultat, el treballador tindrà accés a l'edifici o aquest li serà denegat fins que no s'acrediti tota la documentació necessària per a dur a terme el seu treball en aquest edifici.


Disponible a GOOGLE PLAY (ANDROID)  i  APP STORE (iOS)

Modalitats d'implementació

 • Disponibilitat per a Android i IOs a Google Play i Apple Store.
 • Descàrrega gratuïta.
 • Es requerirà que el client de FAMA tingui contractat un servei de FAMANET amb llicències basi i tantes llicències del mòdul corresponent a l'APP com a dispositius mòbils es vulguin usar.
 • Les llicències per a aquests mòduls són nominals al dispositiu.
 • Diferents opcions d'implementació segons l'ús i abast que es requereixi:

Principals avantatges

En què pot ajudar FAMA WELLfacilities a la teva organització?

 • Millora la qualitat de les instal·lacions i el benestar dels seus usuaris, contribuint a aconseguir una òptima experiència de l'usuari en relació als espais i instal·lacions de l'organització.
 • Agilitza i facilita les diferents comunicacions o peticions per part de qualsevol tipus d'usuari.
 • Redueix els temps invertits en els processos interns relacionats amb l'ús d'espais i instal·lacions (resolució d'incidències, etc).
 • Fomenta la democratització dels serveis associats als espais i instal·lacions en fomentar la participació de les persones.
 • Facilita el control en tot allò relatiu als espais i instal·lacions per part dels gestors de l'organització.
 • Millora la imatge de l'organització tant davant els empleats com davant els clients i altres usuaris de les instal·lacions en general. Fidelització.
 • Contribueix a l'estalvi de costos i afegeix valor a l'organització.
 • Guanyar en seguretat i eficiència a les instal·lacions davant la nova realitat produïda per COVID-19.