Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
< Tornar al llistat

El valor d'automatitzar el càlcul de l'empremta de carboni corporativa

Grupo Siro
 és una de les empreses capdavanteres en el sector de l'alimentació a Espanya, amb capital 100% espanyol, compte en l'actualitat amb 16 centres de producció o fàbriques on es desenvolupen les 8 línies de producció que componen el seu negoci, 6 centres d'oficines, 1 magatzem de productes, 1 centre de recerca i 2 finques que són de la seva propietat i, a més, es troba en plena expansió amb presència a Estats Units, Anglaterra, Portugal i Itàlia.

Objectiu

Necessitat de disposar de la forma més àgil possible d'informació actualitzada i útil sobre la seva empremta de carboni corporativa, relativa a tots els seus centres de treball (nacionals i internacionals), amb l'objectiu d'establir mesures de mitigació que donessin lloc a un estalvi d'emissions de CO2eq i, en conseqüència, a obtenir un estalvi econòmic per a l'organització.

Repte i solució

La nova solució havia de permetre a Grupo SIRO obtenir, d'una forma automatitzada, el càlcul de l'empremta de carboni corporativa associada a l'abast 1 i 2, contemplant tant els centres nacionals com a internacionals i tenint en compte els següents aspectes:
 • Definició de l'estructura organitzativa de Grupo SIRO (oficina, fàbrica, centro R+D, finques de cultiu, província, CCAA, país, corporatiu).
 • Automatització en l'obtenció de les dades provinents de tots els espais del grup.
 • Enquestes (peticions d'informació) parametritzades segons l'espai. No tots els espais havien de reportar la mateixa informació, en disposar de fonts d'emissió diferents.
 • Dades d'activitat (tones produïdes, unitats fabricades, unitats venudes) per a cada línia de negoci (galeta, brioixeria, pasta, alimentació infantil, co-producte, pastisseria, pa i cereal).
 • Capacitat de cobrir les 26 tipologies d'usuaris encarregats de reportar informació.
 • Definició dels circuits d'aprovació de la informació reportada.
 • El sistema havia de proporcionar els factors d'emissió provinents de fonts reconegudes, actualitzades i adequades a l'origen corresponent.
 • Disponibilitat d'informes d'evolució d'indicadors, evolució de consums, comparatives entre espais (benchmark) i compliment d'objectius.
 • Configuració de Dashboard per a cadascun dels espais amb la informació rellevant en cada cas.
 • Accés als gestors amb visibilitat global sobre tots els espais i negocis del grup.
 • Incorporació en l'eina les dades històriques dels anys 2014 i 2015, amb l'objectiu d'establir una línia base.

Resultats i testimoni

Amb la implantació de l'eina FAMA Sostenible en la modalitat FAMA NET (Software as a Service), sobre la qual s'han incorporat tots els històrics d'informació referent al càlcul de l'empremta de carboni i a les dades d'activitat, Grupo Siro està aconseguint interessants beneficis:
 • Gestió de 29.766 indicadors (anys 2014-15), associats a nivell corporatiu, país, comunitat autònoma, i espai i de 9.845 indicadors referents als negocis de Grup Siro (Galetes, Pastisseria, Subproducte, Brioixeria, Pasta, Cereal, Alimentació Infantil i Pa).
 • Recollida automatitzada de la informació dels diferents espais implicats, amb el conseqüent estalvi pel que fa a l'obtenció de la dada de manera manual.
 • Benchmarking entre espais: el sistema creua dades d'activitat i tones emeses de CO2. Per tant, es facilita la detecció de possibles anomalies i identificació de potencials estalvis.
 • Seguiment de les mesures d'estalvi energètic implementades: a través del seguiment de determinats indicadors.
 • Detecció d'anomalies (fugides de gasos refrigerants, augment en el consum energètic, etcètera)
 • Sistema preparat per passar una auditoria externa de verificació segons ISO 14064
 • Obtenció d'indicadors automàtics associats a tots els nivells definits en l'estructura organitzativa.